Poslanie a vízia

Poslanie

Poslanie

Svojou prácou zlepšujeme prostredie pre život a využívame k tomu najefektívnejšie technológie. gremi-klima

Vízia

Vízia

Byť najinovatívnejšou spoločnosťou v oblasti inštalácii technického zariadenia budov v strednej Európe. Prostredníctvom tímu profesionálov poskytovať energeticky efektívne a ekologicky udržateľné riešenia. gremi-klima