Referencie

Zwirn bytové domy Bratislava

Zwirn súbor BCT1   •   Podlahové vykurovanie 17 000m2   •   rozvody trubky 16x2 125 000m   •   Rozsah zákazky 1 000 000 - 2 000 000 EUR   •   Bratislava   •   Trvanie realizácie: 11/2021-05/2023   •   Realizovala GreMi KLIMA Bratislava 1

V novovzniknutej časti bratislavského downtownu v blízkosti historickej budovy Pradiarne sme pre nadnárodnú developerskú spoločnosť YIT v prvej etape polyfunkčného súboru BTC1 Zwirn realizovali podlahové vykurovanie o výmere 17 000m2. Po ukončení hrubej realizácie bolo potrebné celý systém vyregulovať pre dosiahnutie optimálnej požadovanej teploty spolu s maximálnou efektivitou použitého systému, čo sa nám podarilo na výbornú. A to ocenil aj klient. gremi-klima

Rebuy Star Kasíno Trnava, SK

Kasíno Trnava   •   Vzduchotechnika 21 000m3/h   •   Chladenie a nepretržité vykurovanie   •   Haier MRV-H 225kW   •   32ks vnútorných jednotiek   •   Rozsah zákazky 200 000 - 500 000 EUR   •   Trnava   •   Trvanie realizácie: 01/2023 - 3/2023   •   Realizovala GreMi KLIMA Žilina

Kasína Rebuy Stars sú na poli herného priemyslu etablovanou spoločnosťou. S podobnými projektami, ako bol tento, máme dlhoročné skúsenosti. Pri kasíne v Trnave bola výzva, že všetko muselo byť hotové do štyroch mesiacov, a to vrátane projektovej dokumentácie, a samozrejme bez toho, aby bola odstávka herného systému v kasíne. Vďaka nášmu zdatnému a skúsenému tímu ľudí, dobrej kooperácii s dodávateľom zariadení Haier, sme to zvládli najlepšie k spokojnosti klienta, dokonca v čase len troch mesiacov. gremi-klima

Metalšrot, Tlumačov ČR

Metalšrot Tlumačov, ČR   •   Systém cyklónových odlučovačov   •   Trvanie realizácie: 1 rok   •   Realizovala GreMi KLIMA Třinec

Zadaním od klienta Metalšrot Tlumačov a.s. bolo vymeniť pôvodne nevyhovujúcu technológiu za novú, ktorá spĺňa výkonové, technologicko-procesné a tiež ekologické parametre. GreMi Klima Třinec zabezpečovala celý proces od návrhu štúdie, cez projekčné a konštrukčné riešenie až po samotnú výrobu, montáž a oživenie technológie. Odsávanie behom recyklačných operácií má svoje špecifiká pretože ide o nehomogénny prach. Prachové zloženie sa môže meniť vzhľadom na rôzny vstupný materiál. To vyžaduje flexibilné filtračné systémy, ktoré sú doplnené o rotačné separátory. Pre Metalšrot bol navrhnutý a dodaný systém cyklónových odlučovačov, ktorý sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou riešenia pre túto aplikáciu. gremi-klima

II. etapa Nexen Tire, Žatec Česká republika

II. etapa Nexen Tire   •   Predizolované potrubie   •   Použitá technológia: VZT potrubia a príslušenstvo   •   Rozsah zákazky: 3 000 000 - 5 000 000 EUR   •   Trvanie realizácie: 12/202 - 07/2023   •   Realizovala Luwex

Vďaka skúsenostiam z I. etapy Nexen Tire v roku 2017 sme dokázali zvládnuť sťažené podmienky v druhej etape. Zákazka bola náročná aj z pohľadu odlišného vedenia stavby juhokórejským generálnym dodávateľom. S tým súviselo plánovanie výroby a manažovanie závozu potrubia, ktoré sa vyrábalo vo výrobnej prevádzke GreMi KLIMA Ružomberok. V novodostavaných výrobných halách (7 hál a 2 sklady) druhej etapy Nexen Tire sme zabezpečovali dodávku a montáž vzduchotechnického potrubia: štvorhranné predizolované, štvorhranné pozink, kruhové pozink – spiro a príslušenstvo ako koncové prvky, regulačné prvky a ďalšie. Dôležité bolo, aby potrubie bolo na stavbe vždy v správny čas. Len objem predizolovaného potrubia v tejto etape predstavoval hodnotu viac ako štvrť milióna eur. gremi-klima

Apartmány Brezovina

Apartmány Brezovina   •   Podlahové vykurovanie: 5000m2   •   Bytové stanice: 59ks   •   Trubka 16x2 Flexi Pe-rt: 30km   •   Rozsah zákazky: 100 000 - 200 000 EUR   •   Trvanie realizácie: 02/2023 - 11/2023   •   Realizovala Univenta Vyšný Kubín

Pre APARTMÁNY BREZOVINA sme realizovali podlahové vykurovanie a 59ks bytových staníc. Bytovú odovzdávaciu stanicu tepla UNIVENTA sme dodali kompletne pripravenú pre inštaláciu, vrátane všetkých pripojení potrebných pre uvedenie do prevádzky. Tieto stanice sa uplatňujú v novostavbách všade tam, kde je výhodné použiť jeden zdroj tepla pre celý objekt. Pritom ale každé odberné miesto (byty, kancelárie a pod.) disponuje samostatnou bytovou stanicou, ktorá riadi prípravu teplej vody a vykurovanie, a obsahuje tiež vlastný merač spotreby. Odovzdávajúce stanice zabezpečujú nezávislé vykurovanie a prípravu TV v priestoroch, kde sú inštalované. Majiteľ priestoru tak má možnosť ovplyvniť spotrebu, a teda aj výšku platieb za spotrebovanú energiu. gremi-klima

BIW Projekt Jaguar – Land-Rover

Jaguar – Land-Rover Nitra   •   VZT výkon: 10,6 mil. m³/hod   •   Kruhové potrubie: 11km   •   Hranaté potrubie: 35 000 m²   •   Výfukové hlavice: 18,5 tony   •   Rozsah zákazky: 5 000 000 - 7 000 000EUR   •   Trvanie zákazky: 2016 - 2017   •   Realizovala: GreMi KLIMA Žilina

Jaguar – Land-Rover, najmladšia automobilka na Slovensku, do ktorej sme realizovali návrh, projekt a dodávku vzduchotechniky objektu zvarovne. Išlo o náročnú zákazku, 93 600 m² podlahovej plochy spotrebúva celkový vzduchotechnický výkon 10,6 mil. m³/hod, ktorý vyžadoval 11 km kruhového potrubia, a 35 000 m² hranatého potrubia, ale napríklad aj 18,5 tony výfukových hlavíc zdvíhaných na strechu vrtuľníkom. Veľká časť systému musela spĺňať požiadavky na výbušné prostredie ATEX. Celá akcia bola realizovaná podľa enviro smernice BREEAM 2013. Okrem toho sme realizovali aj objekt administratívnej budovy, kde sme v projekčnej fáze vytvorili simuláciu prúdenia vzduchu a úspešne využili aj výhody predizolovaného VZT potrubia. gremi-klima